Homílie a novinky

12.05.2019 15:31
3. nedeľa po Veľkej noci – Deň matiek – Text : Ef 6, 1-4 Exegéza biblického textu:Verš 1: Autor je vo vezení. Ale, aj napriek tomu zostáva v službe a rieši problémy zboru v Efeze. Základom zboru je rodina. V tomto malom spoločenstve sa odohráva najväčšia časť života zboru. Práve tí, ktorí...
12.05.2019 15:29
3. nedeľa po Veľkej noci – Text: 1Pt 2, 11 -17 Exegéza biblického textu: Verš 11: Autor nazýva adresátov „milovaní“, pretože ich dôverne pozná. Majú pochopiť, že sú na zemi len ako prechádzajúci a hostia. Ako takí majú konať ako anjeli. Ž 39, 13. Verš 12: A pokračuje ďalej. Správanie...
05.05.2019 14:18
2. po Veľkej noci – Dobrý pastier – Text: 1 Pt 2, 20-25 Exegéza biblického textu: Utrpenie bez viny je pre kresťana cnosťou, ktorá je pred Bohom chválou. Podriadiť sa nadriadenému je nasledovanie Krista. J 19,11 Verš 20: Milé Bohu je znášanie utrpenie, nie hrešiť pre chvíľkové...
28.04.2019 14:16
1.po Veľkej noci : Blahoslavená viera - Modlime sa – Večný požehnaný Pane náš Bože, nebeský Otče, vďaka Ti za to, že si vzkriesil svojho Syna, nášho Pána a skrze Neho vytrhol si nás z otroctva hriechu a smrti. Obdaroval si nás nádejou večnosti, istotou odpustenia hriechov a pokojom, ktorý...
22.04.2019 14:15
2. Slávnosť veľkonočná - Pán naozaj vstal - Modlime sa - Vzkriesený Pane, náš Ježiši Kriste, ktorý si sa obetoval a očistil nás od kvasu pochybností a utvrdil si nás vo viere, prosíme prebuď aj naše srdcia k radosti a odvahe, aby sme smelo a verne svedčili o Tebe a o Tvojej pravde. Amen....
21.04.2019 14:15
1.Slávnosť veľkonočná - Vzkriesenie Pánovo - Ježiš Kristus vstal z mŕtvych Modlime sa – Slávu a vďaku vzdávame Tebe, Pane, všemohúci Bože, Otče náš nebeský, lebo si svojmu jedinému Synovi nedal podľahnúť zlej sile pokušiteľa a nedal si triumfovať hriechu a zlobe, ktorá by bola zmarila dielo...
19.04.2019 14:14
Veľký piatok - Ukrižovanie - Modlitba – Nebeský Otče nášho Pána Ježiša Krista, v pokore, zármutku a vďačnosti sa skláňame pred Tebou, pripomínajúc si Tvoje veľké milosrdenstvo, že si svojho jediného Syna vydal na bolestnú smrť kríža za nás, aby sme boli vykúpení z moci zla, hriechu a...
Záznamy: 1 - 7 zo 300
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>